Тестові завдання закритої та відкритої форм Займенник.6 клас Варіант 1 1. Визначити речення, у якому є займенники. А 3 малого джерела велика річка починається (Нар. творчість). Б Цибуля від семи недуг лікує (Нар. творчість). В Умій їздити, умій і доглядати (Нар. творчість). Г Кожний собі щастя кує (Нар. творчість). \ 2. Визначити рядок, у якому всі займенники відмінюються, як прикметники. А Котрий, твій, деякий, інший. Б Себе, хтось, вони, ніхто. В Будь-що, вона, наш, всякий. Г Цей, я, самий, цей. 3. Визначити рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс. А Ні/хто, казна/який, аби/який, де/що. Б Аби/хто, будь/чий, котрий/сь, де/хто. В Казна/що, будь/який, хтозна/що, невідь/який. Г Де/котрий, аби/який, будь/що, чий/небудь. 4. Визначити рядок, у якому всі займенники в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному. А Я, скільки, жодний, чий. Б Хто, що, ти, він. В Уся, декілька, мій, котрийсь. Г Самий, абиякий, той, чиє. 5. Визначити рядок, у якому всі займенники стоять у формі орудного відмінка. А Нею, ніким, вона, себе Б Казна-чим, хтозна-яким, мною, чим. В Ніхто, чим, ким, я. Г Моїм, наш, цей, дехто. 6. Визначити рядок, у якому частка ні з усіма заперечними займенниками пишеться разом. А Ні/хто, ні/з/ким, ні/на/що, ні/в/кого. Б Ні/ким, ні/що, ні/скільки, ні/котрий. В Ні/до/чого, ні/в/чому, ні/який, ні/з/чим. Г Ні/за/що, ні/ким, ні/який, ні/в/кого 7. Списати речення, ставлячи займенники, що в дужках, у відповідній формі. Ми знаємо: (вона) так багато на (наша) планеті, (вона) розлилася морями, вирує великими океанами. У природі (все) злагоджено досить надійно і стійко. Треба лише вміти жити з (вона) в дружбі, любити і шанувати (вона). Та й коли бути до кінця відвертим, (той) води для (всі) потреб людства потрібно не так уже й багато — десь близько відсотка від (усі) запасів (вона) на землі . 8. Провідміняти виділений займенник з тексту попереднього завдання.

  • 0 Ответ (-а, -ов)
  • Ваш ответ