Выпишы назвы птушаккурапатка,книгаука,кулик,малинаука,мухалоука,камышоука,крапиуник.аусянка,сита…

Выпишы назвы птушаккурапатка,книгаука,кулик,малинаука,мухалоука,камышоука,крапиуник.аусянка,ситаука,жауна,попаузень.
Добавить
 • 1 Ответ (-а, -ов)
  Гэта ўсё назвы птушак: 
  курапатка — куропатка
  кнігаўка — чибис
  кулік — кулик
  малинаўка — малиновка
  мухалоўка — мухоловка
  камышоўка — камышовка
  крапіўнік — крапивник
  аўсянка — овсянка
  сітаўка — трясогузка
  жаўна — желна
  попаўзень — поползень
  Добавить
 • Ваш ответ