Визначити кількість речовин оксиду алюмінію 3 масою 4 грам

  • 1 Ответ (-а, -ов)
    N(Al2O3) = m(Al2O3)/M(Al2O3)
    n(Al2O3) = 4 г/102 г/моль = 0,04 моль
    Добавить
  • Ваш ответ