Випишіть слова с апострофом після префіксів Від'їзд, п'ятірка, в'.н, з'юрмились,…

Випишіть слова с апострофом після префіксів Від'їзд, п'ятірка, в'.н, з'юрмились, об'єднання, п'ятнадцята, роз'яснення, подвір'я^п'ятниця, з'явилися, напам'ятть рум'яний. в'ється, від'їхали.
Добавить
  • 1 Ответ (-а, -ов)
    Від’їзд, з‘юрмились, об‘єднання, роз‘яснення, з‘явилися, від‘їхали.
    Добавить
  • Ваш ответ