Утварыце дзеепрыслоуныя звароты и складзице з ими сказы. Старайцеся каб атрымауся звязны тэкст; …

Утварыце дзеепрыслоуныя звароты и складзице з ими сказы. Старайцеся каб атрымауся звязны тэкст; дайце яму загаловак.
Устаушы, памыушыся, заслаушы, зрабиушы, паснедаушы; идучы, слухаючы, адказваючы, выконваючы, працуючы.
Добавить
 • 1 Ответ (-а, -ов)
  Машына раніца

  Устаўшы з койкі
  , Маша пацягнулася і пайшла ў ванную. Памыўшыся ледзь цёплаю вадою, яна вярнулася ў свой пакой. Заслаўшы ложак, яна выйшла на кухню. Зрабіўшы сабе чай, Маша села за стол, дзе ўжо стаялі прыгатаваныя мамай духмяныя бліны. Хутка паснедаўшы, дзяўчынка пайшла ў школу.
  Ідучы па сцежцы праз парк, яна разглядвала прыроду наўкол і цешылася, слухаючы спеў нейкае на дзіва галасістае птушачкі. Нават ужо ў школе, адказваючы верш на першым уроку, Маша быццам чула яе шчабятанне. Выконваючы практыкаванне, дзяўчынка раз за разам пазірала ў акно. Старанна працуючы, яна не забывала шукаць на вуліцы свайго знаёмага спевака.
  Добавить
 • Ваш ответ