Саставте сказы з дзеепрыслоуным зваротам i знакамi прыпынку. ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!(>…

Саставте сказы з дзеепрыслоуным зваротам i знакамi прыпынку.
ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!(>ω<)
Добавить
  • 1 Ответ (-а, -ов)
    Кот Максім ляжау у баразне, лопаючы хвастом па бульбоуніку , і зацікаулена назірау,як грабуцца у пыле куры.
    Добавить
  • Ваш ответ