помогите пж 3 класс 5 -тапсырма.

3 класс 5 -тапсырма. Создердi сейкестендiрiп, сойлем кура. Mенiн музыка агам окиды. Кобыздын улкен мектебiнде бар. Агам кобызда жаксы ойнайды.Ол унi куй уйнайды. Алихан кобызды маган тартады.

Добавить
  • 0 Ответ (-а, -ов)
  • Ваш ответ