Помогите пожалуста очень нужно. Заранее спасибо большое)* Виконайте синтаксичний розбір кожного…

Помогите пожалуста очень нужно. Заранее спасибо большое)*
Виконайте синтаксичний розбір кожного речення.
А Треба було дочекатися Світу. (М. Коцюбинський)
Б Степи і ніч. (Л. Костенко)
В Небо дасть дощу, а земля — зерна. (Нар. творч.)
Добавить
 • 1 Ответ (-а, -ов)
  Треба було дочекатися Світу. (М. Коцюбинський)
  ТРЕБА БУЛО ДОЧЕКАТИСЯ —  присудок, СВІТУ — додаток.
  Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, безособове,  повне, поширене, неускладнене.

  Б Степи і ніч. (Л. Костенко)
  СТЕПИ — підмет, НІЧ — підмет.
  Речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, називне, повне, поширене, ускладнене однорідними підметами.

  В Небо дасть дощу, а земля — зерна. (Нар. творч.)
  НЕБО, ЗЕМЛЯ — підмети, ДАСТЬ — присудок, ДОЩУ, ЗЕРНА — додатки.
  речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складносурядне, складається з двох простих речень, з’єднаних сурядним єднальним сполучником і.
  Перше речення (НЕБО ДАСТЬ ДОЩУ) — розповідне, неокличне, просте, двоскладне, повне, поширене, неускладнене.
  Друге речення (ЗЕМЛЯ — ЗЕРНА) — розповідне, неокличне, просте, двоскладне, неповне, поширене, неускладнене.


  Добавить
 • Ваш ответ