Контрольная укр 7 кл

1. Серед поданих слів випишіть дієприкметники. Визначте час та вид
дієприкметників.
Міцніючий, приспаний, сивий, зшитий, сивіючий, осяяний, міцний, темний,
втомлений, темніючий, тонкий, вибілений.
2. Запишіть словосполучення : спочатку ті, що містять активні
дієприкметники, потім словосполучення з пасивними дієприкметниками.
Прибраний зал, скошена трава, процвітаюча держава, засніжене поле,
чаруючий погляд, вишитий рушник, палаюче вогнище, посинілий від холоду.
3. Провідміняйте словосполучення з дієприкметником. Виділіть закінчення.
Темніюче небо, зрошена трава.

4. Запишіть словосполучення , розкриваючи дужки
(Не)зав’язаний добре сніп; (не)здійснене бажання; поле (не)зоране;
(не)скошена трава; (не)сказане, а написане вітання; ні до кого (не)спрямоване
слово; (не)замкнені двері; довго (не)стихаючий вітер; (не)здійснені ніколи
мрії; (не)скінчена розмова; )не)вмолима людина.

5. Переписати речення, розкриваючи дужки. Виділити і підкреслити
дієприкметниковий зворот. Зробити морфологічний розбір утвореного
дієприкметника.
Тепла ніч (наповнити) степовими пахощами пропливла над Асканією
(О.Гончар).

6. Уведіть дієприкметникові звороти у складені вами речення так, щоб
перший стояв на початку, другий – у середині, а третій – у кінці речення.

Намальована художником; прибрана для музею; оспівана у думах і піснях

Добавить
  • 0 Ответ (-а, -ов)
  • Ваш ответ