60 баллов даю помогите

 • 1 Ответ (-а, -ов)
  1.кыш мезгил
  2.эки баланы
  3.алар атка койдорго жем берип жатышат суу берип жатышат
  4.уй жаныбарлар кар. уй
  Добавить
 • Ваш ответ