6 складаных сказау на беларускай мове

 • 1 Ответ (-а, -ов)
  Ляжыць зямля у  адзеннi белым, i дрэвы у шэранi стаяць.
  Шчабяталi пад страхой ластаукi ,гулi пчолы за сцяной.
  Праходзiць ноч, i меркнуць зоры.
  Маучала ноч па-над палянай, зялёны гай рэдки дождж.
  Я люблю такi час, калi близiцца зима.
  Ветры cпяваюць над барами вясёла, i ад ранку гамоняць працавiтыя пчолы.

  Добавить
 • Ваш ответ